Sport en recht

Posted by on Aug 31, 2013 in Portfolio | Comments Off

sport en rechtEen website die dient als informatieplatform. Aan de hand van bijdragen,  rechtspraak, opiniestukken en verwijzingen gepubliceerd op deze website worden heel wat rechtsvragen inzake sportaangelegenheden beantwoord. Het delen van kennis op een breed forum kan het niveau van de sportrechtspraak alleen maar ten goede komen.

Advocaat Dedecker heeft zijn ervaring en knowhow kunnen opbouwen doordat cliënten hem hun vertrouwen gaven;  magistraten, professoren en confraters hem hun kennis en inzichten hebben gedeeld. Ook van studenten heeft hij mogen bijleren.  Met deze website wil hij zijn bijdrage leveren in de ontwikkeling van een beter sportrecht met als doel een betere bescherming van de fundamentele rechten van de sportbeoefenaar.  De opiniërende bijdragen hebben tot doel het debat aan te zwengelen en een persoonlijke kijk op de feiten te geven.

De uitwisseling van informatie en opinie is geen éénrichtingsverkeer. Eenieder die een bijdrage wenst te publiceren, reclame wenst te maken voor een eigen publicatie of een opinie wil ventileren, kan op deze site terecht.